Zásady používania stránky www.vlogovisko.sk:

Stránka www.vlogovisko.sk vznikla za účelom prehľadného zdieľania vlogov autormi a oslovovania nových potenciálnych odberateľov. Budeme radi, ak budete svojim správaním na stránke udržovať korektnú a priateľskú atmosféru 🙂

Žiaden slovný a multimediálny obsah, pridávaný na stránku, nesmie:

  • zobrazovať, podporovať alebo podnecovať k násiliu;
  • podporovať alebo podnecovať rasovú, náboženskú, etnickú alebo inú spoločenskú nenávisť;
  • obsahovať nevhodnú sexuálnu tematiku;
  • byť v konflikte s dobrými spoločenskými mravmi.

Administrátori si vyhradzujú právo vymazať obsah, ktorý je v rozpore s vyššie popísanými pravidlami.

V prípade nájdenia nevhodného obsahu, nefunkčnej súčasti stránky, prípadne inej chyby, nahláste nám prosím danú skutočnosť na e-mailovú adresu vlogovisko@vlogovisko.sk.

Pin It on Pinterest

Share This